جزئیات پروژه

فولاد ۳۲۱ – فولاد پایدار شده با تیتانیوم

  • مدت زمان پروژه1 تا 3 ماه
  • سطح پروژهسطح بالا

جزئیات پروژه

فولاد 321 -  فولاد پایدار شده با تیتانیوم
فولاد ۳۲۱ – فولاد پایدار شده با تیتانیوم

گروه چالش