جزئیات پروژه

فولاد ۴۱۳۰ – ساخت قطعات و تجهیزات

  • مدت زمان پروژه1 تا 3 ماه
  • سطح پروژهسطح بالا

جزئیات پروژه

فولاد 4130 - ساخت قطعات و تجهیزات دارای قابلیت برشکاری،جوش پذیری، عملیات حرارتی
فولاد ۴۱۳۰ – ساخت قطعات و تجهیزات دارای قابلیت برشکاری،جوش پذیری، عملیات حرارتی

گروه چالش