جزئیات پروژه

فولاد ۸۲۳۸ – کشش سرد، استحکام بالا، Musk Wire Spring

  • مدت زمان پروژه1 تا 3 ماه
  • سطح پروژهسطح بالا

جزئیات پروژه

فولاد 8238 - کشش سرد، استحکام بالا، Musk Wire Spring
فولاد ۸۲۳۸ – کشش سرد، استحکام بالا، Musk Wire Spring

گروه چالش