جزئیات پروژه

فولاد ۸۸۷۷ – فولاد کربنی ، کاربرد فنر

  • مدت زمان پروژه1 تا 3 ماه
  • سطح پروژهسطح بالا

جزئیات پروژه

فولاد 8877 - فولاد کربنی ، کاربرد فنر
فولاد ۸۸۷۷ – فولاد کربنی ، کاربرد فنر

گروه چالش