جزئیات پروژه

ماده اولیه تزریق درب و کابین یخچال

  • مدت زمان پروژه1 تا 3 ماه
  • سطح پروژهسطح بالا

جزئیات پروژه

ماده اولیه تزریق درب و کابین یخچال
ماده اولیه تزریق درب و کابین یخچال