جزئیات پروژه

مس بریلیوم

  • مدت زمان پروژه1 تا 3 ماه
  • سطح پروژهسطح بالا

جزئیات پروژه

مس بریلیوم، تجهیزات حساس که می بایست در شرایط تنش و کرنش مداوم در کنار رسانایی بالا، پایداری MRI داشته باشند، کربوژنیک، تصویربرداری
مس بریلیوم، تجهیزات حساس که می بایست در شرایط تنش و کرنش مداوم در کنار رسانایی بالا، پایداری MRI داشته باشند، کربوژنیک، تصویربرداری

گروه چالش