جزئیات پروژه

مواد اولیه لاستیک کلروپرن برپایه محصولات شرکت بایر و دنکا جهت تولید لاستیک ماسک chloroprene lastic

  • مدت زمان پروژه1 تا 3 ماه
  • سطح پروژهسطح بالا

جزئیات پروژه

مواد اولیه لاستیک کلروپرن برپایه محصولات شرکت بایر و دنکا جهت تولید لاستیک ماسک chloroprene lastic
مواد اولیه لاستیک کلروپرن برپایه محصولات شرکت بایر و دنکا جهت تولید لاستیک ماسک chloroprene lastic

گروه چالش