جزئیات پروژه

مواد اولیه ی لنز منعطف شفاف اپتیک optical thermoplastic polyurethane

  • مدت زمان پروژه1 تا 3 ماه
  • سطح پروژهسطح بالا

جزئیات پروژه

مواد اولیه ی لنز منعطف شفاف اپتیک optical thermoplastic polyurethane
مواد اولیه ی لنز منعطف شفاف اپتیک optical thermoplastic polyurethane

گروه چالش