جزئیات پروژه

مواد اولیه ی لنز پلی کربنات شفاف اپتیک تزریقی جهت ماسک و فیلتر optical polycarbonate

  • مدت زمان پروژه1 تا 3 ماه
  • سطح پروژهسطح بالا

جزئیات پروژه

مواد اولیه ی لنز پلی کربنات شفاف اپتیک تزریقی جهت ماسک و فیلتر  optical polycarbonate
مواد اولیه ی لنز پلی کربنات شفاف اپتیک تزریقی جهت ماسک و فیلتر optical polycarbonate

گروه چالش