جزئیات پروژه

مواد مناسب بومی جهت اتصال لاستیک کلروپرن به مواد پلی امید ماسک

  • مدت زمان پروژه1 تا 3 ماه
  • سطح پروژهسطح بالا

جزئیات پروژه

مواد مناسب بومی جهت اتصال لاستیک کلروپرن به مواد پلی امید ماسک
مواد مناسب بومی جهت اتصال لاستیک کلروپرن به مواد پلی امید ماسک

گروه چالش