جزئیات پروژه

مونیتورینگ و تعیین توزیع دانه بندی ذرات مواد ( یک میکرون تا ۱۰۰۰میکرون) در سیستم های کریستالیزاسیون حاوی “آب-حلال” بصورت آنلاین

  • مدت زمان پروژه1 تا 3 ماه
  • سطح پروژهسطح بالا
  • مهلت پروژهمنقضی شده

جزئیات پروژه

مونیتورینگ و تعیین توزیع دانه بندی ذرات (یک میکرون تا 1000میکرون) در سیستم های کریستالیزاسیون حاوی "آب-حلال" بصورت آنلاین

مهلت تکمیل پروژه

۱۴۰۰-۰۵-۲۵