جزئیات پروژه

نانو مواد ضد باکتری

  • مدت زمان پروژه1 تا 3 ماه
  • سطح پروژهسطح بالا

جزئیات پروژه

نانو مواد ضد باکتری
نانو مواد ضد باکتری

گروه چالش