جزئیات پروژه

نانو مواد عایق گرمایی

  • مدت زمان پروژه1 تا 3 ماه
  • سطح پروژهسطح بالا

جزئیات پروژه

نانو مواد عایق گرمایی
نانو مواد عایق گرمایی

گروه چالش