جزئیات پروژه

ناوبری و کنترل انواع پرنده

  • مدت زمان پروژه1 تا 3 ماه
  • سطح پروژهسطح بالا

جزئیات پروژه

ناوبری و کنترل انواع پرنده
ناوبری و کنترل انواع پرنده