جزئیات پروژه

نیترو کربوراسیون پلاسمایی

  • مدت زمان پروژه1 تا 3 ماه
  • سطح پروژهسطح بالا

جزئیات پروژه

نیترو کربوراسیون پلاسمایی
نیترو کربوراسیون پلاسمایی

گروه چالش