جزئیات پروژه

پلیمر اتیل وینیل استات گرید مدیکال پزشکی دارویی

  • مدت زمان پروژه1 تا 3 ماه
  • سطح پروژهسطح بالا

جزئیات پروژه

پلیمر اتیل وینیل استات گرید مدیکال پزشکی دارویی
پلیمر اتیل وینیل استات گرید مدیکال پزشکی دارویی

گروه چالش