جزئیات پروژه

پلیمر پلی آمید با الیاف شیشه

  • مدت زمان پروژه1 تا 3 ماه
  • سطح پروژهسطح بالا

جزئیات پروژه

پلیمر پلی آمید با الیاف شیشه
پلیمر پلی آمید با الیاف شیشه

گروه چالش