جزئیات پروژه

پلیمر پلی سولفید

  • مدت زمان پروژه1 تا 3 ماه
  • سطح پروژهسطح بالا

جزئیات پروژه

پلیمر پلی سولفید
پلیمر پلی سولفید

گروه چالش