جزئیات پروژه

پودر آلومینیوم با خواص بالای ۹۸ درصد

  • مدت زمان پروژه1 تا 3 ماه
  • سطح پروژهسطح بالا

جزئیات پروژه

پودر آلومینیوم با خواص بالای 98 درصد
پودر آلومینیوم با خواص بالای ۹۸ درصد

گروه چالش