جزئیات پروژه

پوشش های تنفس پذیر

  • مدت زمان پروژه1 تا 3 ماه
  • سطح پروژهسطح بالا

جزئیات پروژه

پوشش های تنفس پذیر
پوشش های تنفس پذیر

گروه چالش