جزئیات پروژه

پوشش ها و مواد ضدتعریق مورد استفاده در ماسک و…

  • مدت زمان پروژه1 تا 3 ماه
  • سطح پروژهسطح بالا

جزئیات پروژه

پوشش ها و مواد ضدتعریق مورد استفاده در ماسک و...
پوشش ها و مواد ضدتعریق مورد استفاده در ماسک و…

گروه چالش