جزئیات پروژه

پیش بینی احتمال رخداد عیوب در محصولات نورد سرد به منظور پیشگیری از تولید محصول معیوب و انجام بازرسی هدفمند

  • مدت زمان پروژه1 تا 3 ماه
  • سطح پروژهسطح بالا
  • مهلت پروژهمنقضی شده

جزئیات پروژه

 پیش بینی احتمال رخداد عیوب در محصولات نورد سرد به منظور پیشگیری از تولید محصول معیوب و انجام بازرسی هدفمند
پیش بینی احتمال رخداد عیوب در محصولات نورد سرد به منظور پیشگیری از تولید محصول معیوب و انجام بازرسی هدفمند

گروه چالش

مهلت تکمیل پروژه

۱۴۰۰-۰۲-۳۰