جزئیات پروژه

چسب اتصال لنزهای پلیمری پلی کربناتی و ترموپلاست الاستومر ها به قطعات لاستیکی و پلاستیکی

  • مدت زمان پروژه1 تا 3 ماه
  • سطح پروژهسطح بالا

جزئیات پروژه

چسب اتصال لنزهای پلیمری پلی کربناتی و ترموپلاست الاستومر ها به قطعات لاستیکی و پلاستیکی
چسب اتصال لنزهای پلیمری پلی کربناتی و ترموپلاست الاستومر ها به قطعات لاستیکی و پلاستیکی

گروه چالش