جزئیات پروژه

چسب مناسب بومی جهت اتصال لاستیک کلروپرن به لنز منعطف optical thermoplastic polyurethane

  • مدت زمان پروژه1 تا 3 ماه
  • سطح پروژهسطح بالا

جزئیات پروژه

چسب مناسب بومی جهت اتصال لاستیک کلروپرن به لنز منعطف optical thermoplastic polyurethane
چسب مناسب بومی جهت اتصال لاستیک کلروپرن به لنز منعطف optical thermoplastic polyurethane

گروه چالش