جزئیات پروژه

چسب مناسب جهت اتصال کاغذ های هپا به فریم المینیومی

  • مدت زمان پروژه1 تا 3 ماه
  • سطح پروژهسطح بالا

جزئیات پروژه

چسب مناسب جهت اتصال کاغذ های هپا به فریم المینیومی
چسب مناسب جهت اتصال کاغذ های هپا به فریم المینیومی

گروه چالش