جزئیات پروژه

کارت اصلی ارتباطی مبدل شبکه RH-NTC-PCI

  • مدت زمان پروژه1 تا 3 ماه
  • سطح پروژهسطح بالا

جزئیات پروژه

کارت اصلی ارتباطی مبدل شبکه  RH-NTC-PCI
کارت اصلی ارتباطی مبدل شبکه RH-NTC-PCI