جزئیات پروژه

کشش عمیق روی فولاد

  • مدت زمان پروژه1 تا 3 ماه
  • سطح پروژهسطح بالا

جزئیات پروژه

کشش عمیق با نسبت L/D  حدود ۳ روی فولاد آلیاژی

گروه چالش