جزئیات پروژه

کمپرسور و متعلقات آن در یخچال

  • مدت زمان پروژه1 تا 3 ماه
  • سطح پروژهسطح بالا

جزئیات پروژه

کمپرسور و متعلقات آن در یخچال
کمپرسور و متعلقات آن در یخچال