جزئیات پروژه

کنتاکت بیس Contact base ماشین سوزن ۹Zdj

  • مدت زمان پروژه1 تا 3 ماه
  • سطح پروژهسطح بالا

جزئیات پروژه

کنتاکت بیس Contact base ماشین سوزن 9Zdj
کنتاکت بیس Contact base ماشین سوزن ۹Zdj