جزئیات پروژه

کپسول های فلزی آلومینیومی با لاینر کامپوزیتی و کپسول های تمام کامپوزیتی

  • مدت زمان پروژه1 تا 3 ماه
  • سطح پروژهسطح بالا

جزئیات پروژه

کپسول های فلزی آلومینیومی با لاینر کامپوزیتی و کپسول های تمام کامپوزیتی
کپسول های فلزی آلومینیومی با لاینر کامپوزیتی و کپسول های تمام کامپوزیتی

گروه چالش