جزئیات پروژه

گاز مبرد R600a

  • مدت زمان پروژه1 تا 3 ماه
  • سطح پروژهسطح بالا

جزئیات پروژه

گاز مبرد R600a
گاز مبرد R600a

گروه چالش