جزئیات سرویس

انواع رنگ و افزودنی های غذایی طبیعی

تخصصی ترین تولید کننده افزودنی های خوراکی اعم از رنگ های طبیعی و طعم دهنده های پودری

مختص صنعت اسنک به همراه طعم دهنده های مایع طبیعی

استانداردهای محصول : پروانه بهداشتی تولید و ساخت، مجوز فناوری، سیب سلامت از سازمان

غذا و دارو، ایزو های ۲۲۰۰۰و ۹۰۰۱ و حلال از شرکا آلیانس کانادا

دیدگاه ها

بدون دیدگاه و سرویس