جزئیات سرویس

تجهیزات ابزار دقیق شیرآلات منیفولدی

توصیف محصول :

EN937- -1 انواع فشارسنج لوله بوردون و دیافراگمی مطابق با استاندارد ۱

EN937- -2 انواع اختلاف فشارسنج پیستونی و دیافراگمی مطابق با استاندارد ۳

EN -3 انواع ترمومتر بی متال مطابق با استاندارد ۱۳۱۹۰

-۴ انواع نیدل ولو و ولوهای منیفولدی تا کلاس ۰۱۱۱۱

-۵ انواع اکسسوری و اتصالات ابزار دقیق

-۶ ترانسمیترهای فشار، دما، اختلاف فشار معمولی و ضدانفجار

-۷ انجام کالیبراسیون، تعمیر و تنظیم تجهیزات اندازه گیری و ابزاردقیق مطابق با صلاحیت ها و استانداردهای موجود.

 

Pressure Gauge EN 837-1

Differential Pressure Gauge EN 837-3 + (Switch)

Bimetallic Temperature Gauge EN 13190

Needl Valve up to 2 inch up to class 10000

Manifold needle Valve up to 1 inch up to class 10000 IGS – M PL – ۰۰۱ , ۰۰۳

Thermowell tapperd or drilled

Instrument connectors stainless steel / Pipe Fitting

(Neeple / Threadolet / Welldollet / Ferrol / Back ferrule / T – connector – stainless steel washers)

Ball Valve up to 2 inch class 6000 stainless steel

Transmitters EN 61326-3 – Ex ia IIC T4

Pressure Transmitters

Differential Pressure Transmitters

Temprature Transmitters

Thermocouple and RTD

 

دیدگاه ها

بدون دیدگاه و سرویس