جزئیات سرویس

سیستم های هیدرولیکی

شرکت  با هدف ایجاد سازمانی یادگیرنده، خلاق، پویا و دانش بنیان با بهره مندی از سیستم
مجموعه ای ارزش آفرین برای نیروهای متخصص و با انگیزه و با ساختار سیستمی و ضابطه محور، چشم انداز خود را، R&D
تبدیل شدن به یکی از موفق ترین و معتبر ترین شرکت های ساخت و تامین تجهیزات هیدرولیکی و پنوماتیکی در ایران تحت
استاندارد های معتبر دنیا و فروش عمده محصولات خود به صورت آنلاین و ارائه خدمات جامع به مشتریان داخلی و خارجی قرارداده است.

 :توصیف محصول
tube bundle extractor ( یا تیوب باندل اکسترکتور ) tube bundle puller ( تیوب باندل پولر:دستگاه تیوب باندل پولر
Shell & ( که کشنده مبدل حرارتی نیز نامیده می شود، جهت سهولت بخشیدن به بیرون کشیدن وجازدن مبدل های حرارتی
مورد استفاده قرار می گیرد. Tube
یک دستگاه هیدرولیکی و بسیار کارآمد است در سرویس ( Tube bundle roller ) تیوب باندل رولر:دستگاه تیوب باندل رولر
و شست وشوی مبدل های حرارتی که نیاز به سرویس و شست و شو دارند، با قرارگیری بر روی غلتک های این دستگاه بدون
کوچکترین آسیب به مبدل حرارتی باعث دوران مبدل می شود.
وسیله ای است برای جابجایی و انتقال مبدل های ( Tube Bundle Lifter ) تیوب باندل لیفتر  دستگاه تیوب باندل لیفتر
حرارتی که انجام این کار در داخل کارگاه های تعمیرات به روش سنتی و استفاده از جرثقیل، بسیار خطرناک و ناایمن است.از
آنجا که وزن مبدل های حرارتی به نسبت زیاد می باشد و استفاده از تسمه و جرثقیل برای جابجایی باعث اعمال نیروی متمرکز
به بخشی از مبدل می گردد و باعث خرابی و آسیب دیدن مبدل می شود برای سهولت کار و جلوگیری از خرابی مبدل استفاده
.پیشنهاد می شود ( Tube Bundle Lifter ) از دستگاه تیوب باندل لیفتر
عملیات ری تیوب، کمی مشکل است، بطوریکه ابتدا می بایست توسط یک U-Type دستگاه گریپپول :در مبدل های
دو سر تیوب را از تیوب شیت آزاد کرد. Tube Cutter
بیرون( Grippul)برای این کار ابتدا دو سر تیوب حدود ۲ اینچ جلوتر از تیوب شیت بریده می شود و با استفاده از گریپپول
.کشیده می شود

دیدگاه ها

بدون دیدگاه و سرویس