جزئیات سرویس

ماشینهای مخصوص تولیدی(ماشین ترانسفر ۸ مرحله ای)

 

یک روتاری ترانسفر با ۸ ایستگاه، چرخشی است شامل ۷ ایستگاه کاری و یک ایستگاه بارگیری و تخلیه و دارای ۷ یونیت ماشینکاری شامل ۵ یونیت ماشینکاری سوراخکاری و بورینگ هیدرولیک تیپ BT30  و در یونیت قلاویززنی که با قابلیت تنظیمات یونیت ها در سه جهت (مماس بر دایره محیطی ، در طول شعاع مرکز و در ارتفاع) و دارا بودن دو نظام های نیوماتیکی سایز ۱۱۰ میتواند در مجموعه ای از قطعات که ماشین های آنها در یک سمت قطعه و شامل عملیات سوراخکاری ، بورینگ ، ریسسینگ و رزوه زنی می باشد را با سرعت و تکرارپذیری بالا به انجام برساند.

این ماشین توان صرفه جوئی ۶ نیروی انسانی در هر شیفت را داشته و سرعت تولید قطعات در آن با وجود یک اپراتور (در وابستگی به پیچیدگی قطعات) بین ۳۰۰ تا ۶۰۰ قطعه در ساعت است.

این ماشین می تواند قطعاتی را با دقت ابعادی و هندلی تا ±۰٫۰۱ میلیمتر ماشینکاری نماید. فشار هیدرولیک در آن بین ۴۰ تا ۶۰ اتمسفر طراحی شده که حداقل فشار برای حرکت یونیت هاست و نیروئی معادل ۶KN برای هر یونیت تولید می نماید.

 

دیدگاه ها

بدون دیدگاه و سرویس