جزئیات سرویس

پوشش ضدحریق متورم شونده

پوشش ضدحریق متورم شونده به موادی اطلاق می شود که به صورت پوشش بر روی سطوح کار ( همانند کابل ها و … ) اعمال می گردد و در صورت وقوع آتش سوزی احتمالی از گسترده شدن آتش جلوگیری می نماید . در صورت وقوع آتش سوزی احتمالی سرعت گسترش آتش بسیار بالا بوده و این مشکل ضررهای جبران ناپذیری را ایجاد می کند . این مواد از گسترده شدن آتش جلوگیری کرده و فرصت اطفا حریق را به کارکنان می دهد.

برتری های پوشش :

۱- مواد محافظ آتش نسبت به مواد مشابه این برتری را دارند که با وجود خواص محافظت کنندگی در برابر آتش ، چسبندگی و انعطاف پذیری دارند و به ویژه برای کابل ها که مواد انعطاف پذیری بوده و خم و راست می شوند مناسب می باشد و ریزشی در آن ها مشاهده نمی گردد .

۲-حاوی مواد هالوژن دار و سمی نیستند و گازهای سمی آزاد نمی کنند.

۳-دوستدار محیط زیست می باشد .

۴- از گسترده شدن حریق جلوگیری کرده و شدت رهایش گرما را کاهش می دهد .

۵- تولید گازهای منوکسیدکربن و دی اکسید کربن به شدت پایین می آید .

مکانیزم محافظت کنندگی این مواد ، مکانیزم پف کنندگی است . به این ترتیب که این مواد در مواجهه با حریق پف کرده و به صورت زغال متخلل در می آید که لایه زیرین را محافظت می کند .

استانداردهای محصول :

۱- مقاومت در برابر آتش :WECERT Product Certificate ) BS476-Part 20 ,21)

۲- شدت رهایش گرما ، تولید منوکسیدکربن و دی اکسید کربن : ISO 5660-1

۳-اندازه گیری شاخص اکسیژن :  ASTM D 2863 Standard L.O.I Test

۴-IEC 60332

دیدگاه ها

بدون دیدگاه و سرویس