جزئیات پروژه

شبيه سازي شكل جريانات مذاب و سرباره در زمان قوس الكتريكي و موقع تخليه مذاب start to tap

  • مدت زمان پروژه1 تا 3 ماه
  • سطح پروژهسطح بالا
  • مهلت پروژهمنقضی شده

جزئیات پروژه

شبيه سازي شكل جريانات مذاب و سرباره در زمان قوس الكتريكي و موقع تخليه مذاب start to tap
شبيه سازي شكل جريانات مذاب و سرباره در زمان قوس الكتريكي و موقع تخليه مذاب start to tap

مهلت تکمیل پروژه

۱۴۰۰-۰۲-۳۰